Tıbbi Atık torbası

Biyolojik Tehlike Torbaları nedir?

İnsanlara ve çevreye tehlikeli bir şekilde zarar verme kapasitesine sahip bazı atık maddeler vardır. Bu nedenle, onları kontrol altına alma ihtiyacı herkes için bir öncelik haline gelir. Bu tür zararlı maddeler, genellikle klinik laboratuvarlarda, araştırma tesislerinde, ilaç endüstrilerinde ve sağlık tesislerinde bulunan biyolojik olarak tehlikeli atıklar olarak adlandırılır. Biyolojik olarak tehlikeli atıkları kapatmak için kullanılan kaplar, biyolojik tehlike torbaları olarak bilinir.

İsmin kendisi, biyolojik tehlike kelimesini vurgulayan, kendi kendini açıklayan bir terimdir. Zehirli atıkların toplanması, mühürlenmesi ve bertaraf edilmesi gerekliliği tüm bilim adamları, sağlık çalışanları ve çevreciler tarafından aydınlatılmıştır. Bu nedenle, bu tür kirleticiler, yüksek yoğunluklu polietilen, polipropilen, plastik ve polietilenden oluşan biyolojik tehlike torbaları adı verilen özel tip torbalarda toplanır.

IRN Şirketi, müşterilerinin ihtiyaçlarına göre istedikleri çantayı sağlayabilir. Çeşitli biyolojik tehlikeli madde türlerini barındırmak için kullanılan farklı çanta kategorileri vardır. Aşağıda lütfen IRN Şirketinin sağladığı farklı türde biyolojik tehlike torbalarını bulabilirsiniz.

Yaygın olarak kullanılan Biyolojik Tehlike Torbaları

Kırmızı Biyolojik Tehlike Torbaları

Bu tür torbalar genellikle zararlı maddeleri kirlenmemiş olanlardan ayırmak için kullanılır. Kırmızı biyolojik tehlike torbaları, patolojik atıkları ve sadece üzerinde kan bulunan nesneleri toplamak için kullanılır. Yaygın olarak dahil edilen kirleticiler, anatomik atıklar ve meni, dokular, tükürük, hayvan karkasları ve organlar gibi vücut sıvılarıdır. Bunun dışında kana bulanmış elbiseler, örnek swablar, zehirli tıbbi ekipmanlar ve enfekte eldivenler de bu tür biyolojik tehlike torbasında toplanır ve kapatılır.

Alkoller, kimyasallar, solventler, kurşun, radyoaktif atıklar, gıda ambalajları ve farmasötik atıklar gibi atıkları kırmızı biyolojik tehlike torbalarına koymaktan kaçının, çünkü bunlar bu tür atıkları işlemek için tasarlanmamıştır.

Sarı Biyolojik Tehlike Torbaları

Bu tür torbalar, kimyasalların, bulaşıcı klinik malzemelerin ve farmasötik ilaçların atılması için kullanılır. Ayrıca pansumanlar, pamuklu çubuklar, mendiller, önlükler, kirli eldivenler, bebek bezleri ve pedler de toplanıp sarı biyolojik tehlike poşetlerine konuluyor. IV (intravenöz) hatları, sıvı torbaları, şırıngalar ve metal parçalar gibi diğer bazı nadir nesneler de bu torbalara giren biyolojik tehlikeli atıkların bir parçasıdır.
Anatomik atıklar, plasenta kalıntıları, patolojik çöpler, evsel çöpler ve bulaşıcı olmayan çöpler sarı biyolojik tehlike torbalarına dahil değildir.

Otoklav Biyolojik Tehlike Torbaları

Bu torbalar, her birine giren atık türünü ayırt etmeye yardımcı olan kırmızı, sarı ve şeffaf gibi renklerden oluşur.

Otoklav biyolojik tehlike torbaları, aşağıda listelenen özel özelliklerden oluşur:

 • Normal şartlar altında patlamaya ve yırtılmaya karşı dayanıklıdırlar.
 • Tüm bu poşetlerin üzerine bir biyolojik tehlike sembolü basılmıştır.
 • ASTMD 1709-85 165 gramlık dart testine hak kazandılar.
 • Tolere edilebilir sıcaklık 141°C
 • Bunlar HDPE (Yüksek Yoğunluklu Polietilen) ve LDPE (Düşük Yoğunluklu Polietilen) plastiklerinden imal edilmektedir.

Biyolojik Tehlike Torbalarıyla Uğraşırken Yapılması ve Yapılmaması Gerekenler

Her sistem, cihaz ve teknolojide olduğu gibi; Biyolojik tehlike torbalarının da bunları kullanırken uyulması gereken katı bir protokolü vardır. Başlıca kurallar aşağıdaki gibidir:

 • Her poşeti biyolojik tehlike sembolü ile etiketleyin.
 • Biyolojik tehlike torbalarındaki kontamine atıkları taşırken daima önlük, eldiven, koruyucu gözlük ve yüz maskesi kullanın.
 • Biyolojik olarak tehlikeli atıkları şehir veya belediye çöp kutularına atmayın, bu tür zararlı atıklar yalnızca lisanslı bir tıbbi atık yüklenicisi tarafından toplanır.
 • Tıbbi atık kabını biyolojik tehlike torbalarıyla hizalayın.
 • Kirleticileri atmadan önce yerinde otoklav işlemini gerçekleştirin.
 • Önlem olarak sıvı biyolojik tehlike içeren atıklarla uğraşırken bir tepsi veya kova kullanın.
 • Atmadan önce sıvı atığı ağartıcı ile işleyin veya otoklavlayın; ancak vücut sıvıları ve kimyasallar söz konusu olduğunda bu tür işlemlerden caydırın.
 • Keskin nesneler için, delinmeye dayanıklı ve sızdırmaz biyolojik tehlike içeren torbalar kullanın.
 • Sızıntıları önlemek için patolojik atıklar için çift torba kullanın.

Biyolojik Tehlike Torbalarına Ne Tür Zehirli Atıklar Giriyor?

Son derece bulaşıcı olan ve bir bireye zarar verebilecek her türlü kontamine malzeme biyolojik tehlike torbalarında toplanır ve atılır. Öne çıkan zararlı maddelerden bazıları şunlardır:

 • Kan ve kanla kaplı şeyler
 • Kirlenmiş kişisel koruyucu ekipman (PPE)
 • Rekombinasyon DNA ve RNA
 • IV (intravenöz) tüp
 • Kirleticilerle kaplı herhangi bir keskin nesne
 • Laboratuvar cihazları, mikrobiyal kültürler ve stoklanmış örnekler
 • patolojik atıklar
 • Bulaşıcı hastalık bulaşmış kişilerden üretilen atıklar
 • Atılan aşılar
 • Hayvan atıkları

Istanbul Office

+905349605635

Tehran Office

+982188861534

Baghdad Office

+9647704320555

Contact us

info@irn.com.tr